Bureau voor Coaching & HR-Consultancy

HR-Consultancy

Consultancy gericht op HR-Management, Professionalisering HR, HR-Development, Management Development, Veranderingstrajecten en Coaching
 
Inzetbaar als HR Manager of HR Adviseur bij Opvang vacature, Vervanging ziekte of zwangerschap, Zorgverlof, Extra capaciteit, Kort- of langdurende Projecten, Specialistische kennisbehoefte.
 • Begeleiding bij de ontwikkeling van HR-Strategieën
 • Ontwikkelen Instrumenten als Talentmanagement, Personeelsplanning, Onboarding, Competentiemanagement, Leren- en Ontwikkelen, Duurzame Inzetbaarheid, etc.
 • Ondersteuning bij HR projecten waarbij (extra) specialistische kennis wenselijk is
Als de organisatie (nog) geen behoefte heeft aan HR-strategie, maar wèl behoefte heeft aan een uitstekende HR-dienstverlening;
 • Inrichten van Personeelsbeleid in lijn met de strategische koers van de organisatie
 • Ontwikkelen en/of het (verder) professionaliseren van bestaand Personeelsbeleid
 • Opzetten of (her)inrichten van een Personeelsafdeling

Management Coaching

 • Coaching voor directieleden, in de vorm van een kritische sparringpartner
 • Coaching als managementstijl voor managers, afdelingshoofden en teamleiders
 • Persoonlijke ontwikkeling en Loopbaanbegeleiding

Persoonlijke Coaching binnen organisaties richt zich op het vlak van werk en privé als onderdeel van uw personeelsbeleid en/of ter voorkoming van (ziekte)verzuim

 • Financiën, in de vorm van Budget-coaching
 • Balans werk- en privé, begeleiding voor de mantelzorger, begeleiding bij scheiding
 • Coaching ‘ter voorbereiding aan pensioen’ of ‘wat te doen na pensioen’

Mijn HR aanpak kenmerkt zich door interesse, een betrokken opstelling, een luisterend oor en oog voor detail. Ik onderhoud graag nauwe, persoonlijke contacten en ben gewend om zowel in team-verband als zelfstandig, klantgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht te werken.

Mijn werkwijze als Coach is afgestemd op de persoon en is op basis van 100% vertrouwelijkheid. Ik werk met duidelijk geformuleerde doelstelling(en) die tijdens de coaching fungeren als een kompas. No-nonsense, geen trucjes, niet zweverig, maar praktisch, effectief, stimulerend en resultaatgericht. Soms confronterend maar altijd met respect en humor.

Heeft u vragen op het gebied van personeel & organisatie en coaching, neem contact met mij op. Tijdens een vrijblijvend gesprek inventariseren we uw wensen en geven we de opdracht vorm. En wordt tevens inzichtelijk welke vorm van samenwerking passend is.

Contactgegevens