Bureau voor Coaching & HR-Consultancy

Werkwijze

Mijn werkwijze als HR-Professional

Mijn HR aanpak kenmerkt zich door interesse, een betrokken opstelling, een luisterend oor en oog voor detail. Ik onderhoud graag nauwe, persoonlijke contacten en ben gewend om zowel in team-verband als zelfstandig, klantgericht, oplossingsgericht en resultaatgericht te werken. 

Ik hecht er belang aan dat het ‘klikt’ tussen ons en dat de organisatie en cultuur daarbinnen bij mij passen. Een vertrouwensband is een belangrijke voorwaarde. Bij het kennismakingsgesprek wordt snel duidelijk of we met elkaar tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen.

Tijdens een vrijblijvend gesprek inventariseren we uw wensen en geven we de opdracht vorm. En wordt tevens inzichtelijk welke vorm van samenwerking passend is.

Mijn werkwijze als Coach

Door vanuit respect en vertrouwen met u samen te werken, aandachtig te luisteren en de juiste vragen te stellen, creëer ik ruimte voor het vinden van antwoorden en oplossingen. Bewustwording en verantwoordelijkheid nemen vormen de sleutel die tot gewenste verandering leidt.

Mijn werkwijze is praktisch en effectief. Mijn aanpak is integraal. Ik werk niet vanuit één bepaalde techniek maar laat me mede leiden door u als cliënt. Mijn doelstelling is dat ieder traject wordt afgesloten met heldere en concrete resultaten.

Ik stem mijn werkwijze af op uw situatie en uw persoonlijkheid en de samenwerking vindt plaats op basis van 100% vertrouwelijkheid. Ik werk graag met duidelijke, door ons samen, geformuleerde doelstelling(en) die tijdens de coaching fungeren als een kompas.

Mijn aanpak moet u aanspreken. No-nonsense, geen trucjes en niet zweverig. Maar praktisch, effectief, stimulerend, doel- en resultaatgericht. Ik wroet niet in uw verleden, maar soms kan het helpen kort bij het verleden stil te staan om een rode draad te ontdekken. Die draad trekken we door naar het hier en nu.

En ik hecht er belang aan dat het ‘klikt’ tussen ons. Een vertrouwensband is een belangrijke voorwaarde. Bij het kennismakingsgesprek wordt snel duidelijk of we met elkaar tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen.

Kennismakingsgesprek

Bij Coaching start ik altijd met een kennismakingsgesprek van 45 minuten. Dit gesprek is kosteloos. We brengen uw wens, doel of uitdaging in beeld. Ik stel u een coachtraject voor. U besluit vervolgens of u het coachingstraject start.

Tarieven

Ieder traject is maatwerk. De duur van een traject hangt af van uw wensen en het thema. Omdat ik vind dat iedereen van coaching/consultancy gebruik moeten kunnen maken, hanteer ik verschillende tarieven.

HR-traject tarief

Het tarief voor een HR-traject is afhankelijk van de omvang, de zwaarte en de duur van de opdracht. Na het kennismakingsgesprek wordt een offerte opgemaakt.

Kleine beurs tarief

Voor particulieren met een minimum inkomen is er de mogelijkheid om tegen een lager tarief begeleid te worden. Dit gaat in overleg. 

Locatie

Voor HR-overleg vindt een gesprek bij uw organisatie plaats. De coachgesprekken kunnen plaatsvinden op mijn kantoor aan huis op de Ariënslaan 4 te Zeist of in overleg op een andere locatie. Voor bezoeken aan locaties buiten Zeist wordt een kilometervergoeding van € 0,50 in rekening gebracht.

Voor wie is coaching niet bedoeld

Mijn Coaching is niet bedoeld voor het verwerken of oplossen van psychische problemen, depressies of trauma’s. Voor dit soort uitdagingen verwijs ik u graag naar andere passende begeleiding.

Mijn coaching is ook niet bedoeld voor wie ‘gedwongen’ wordt een coachingstraject te starten en in basis geen behoefte heeft om in actie te komen. Wel kunnen we tijdens een kennismakingsgesprek het nut van een coachingstraject in uw specifieke situatie bespreken als er sprake lijkt van ‘drempelvrees’.

Belangstelling?

Geïnteresseerd, neem contact met mij op via de contactpagina

Contactgegevens