Bureau voor Coaching & HR-Consultancy

Vergoedingsmogelijkheden

Door de werkgever

Werkgevers zijn soms bereid om de kosten van begeleiding te vergoeden en/of stelt een opleidingsbudget beschikbaar. Diverse CAO’s hebben een budget opgenomen voor coaching, ontwikkeling of opleiding.

  • Het gaat in dit geval om coaching in het kader van persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling, competentieontwikkeling, medewerkers op weg naar pensioen, budgetbegeleiding en begeleiding ter voorkoming van verzuim.

Informeer bij uw werkgever of uw afdeling HR of Personeelszaken naar de mogelijkheden.

 

Door de belastingdienst

Belastingaftrek kan mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten;

  • Wanneer u als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kunt u deze kosten als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die u nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.
  • Voor zelfstandig ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van bedrijfskosten.

Informeer bij de belastingdienst.

 

Door het UWV

Het UWV vergoedt in bepaalde situaties een coachingstraject

  • in het kader van ‘herstel- en re-integratieproces’
  • bij begeleiding voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.

Informeer bij uw UWV.

Contactgegevens